Colofon

Colofon

Verhalen

Voorwerpen: Dordtenaren
Verhalen: Dordtenaren
Interviews: Floor van Noortwijk
(Tekst)redactie: Marianne Eekhout, Tim Veldhuis, Wyke Sybesma, Fleur Verbaas
Beeldredactie & registratie: Mieke Brand
Video's: Studio Roodenburch
Ondertitels: Roxanne Kroon
Websiteontwerp: Jasper Letschert


Het was een uitdaging om de prachtige verhalen terug te brengen naar een tekst van maximaal 70 woorden: het aantal woorden dat op een tentoonstellingsbordje past. Mocht er ergens in de redactie een foutje in een verhaal zijn geslopen, laat het ons dan weten.

Foto's

Dank aan de volgende fotografen, instanties, personen die hun toestemming hebben verleend tot het gebruik van hun fotomateriaal op deze website:

Jørgen Snoep
Coen Koppen
Frits Baarda
Campuur
Bram Vreughdenhil
Lorenzo Dalm
Judith Bravenboer
Joëlle Hoogendoorn
Jasper Letschert
Fleur Verbaas
Evelien Platteeuw

 

Copyrightrechten berusten bij bovengenoemde instanties en/of personen en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. Organisaties en personen die menen dat bepaalde rechten bij hen liggen, kunnen contact opnemen. Komen er foto's voor waarbij deze gegevens niet bekend waren, dan wordt dit ook vermeld. Uiteraard zijn wij blij met elke aanvulling van de ontbrekende informatie.

 

Contact

ilovedordt@dordrecht.nl