corona-interviews

In het voorjaar van 2020 ging Dordrecht in lockdown. De coronacrisis veroorzaakte een stilstand van de samenleving. Iedereen probeerde zich aan te passen aan het nieuwe normaal. Om een beeld te krijgen van de invloed die corona had, interviewden we Dordtenaren met cruciale beroepen. We vroegen hen hoe corona hun dagelijkse praktijk heeft beïnvloed. Van de koffiedame bij de Essenhof tot de longarts van het Albert Schweitzerziekenhuis, allemaal deelden zij hun ervaringen met ons. De interviews geven een inkijkje in het werkende leven tijdens de eerste lockdown.