Ducdalf met schuiten

Ducdalf met schuiten

Pieter
Jorissen

Dit is het kleinste schilderij van de Dordtse ‘wilde’ impressionist. Het is mijn lievelingsschilderijtje van Marinus Reus. Hij was aan het einde van de 19de eeuw een zeer vernieuwend kunstenaar. Een tegenhanger van de Haagsche School met haar sombere realistische toets. Hij werkte vaak in felle kleuren, op de rivier, met een witte wolk en bonkige schuiten die bijna abstract overkomen. Ooit zal zijn grootsheid worden ingezien.