Schoolfoto Christelijke HBS

Schoolfoto Christelijke HBS

Gert
van
Bemmel

Deze schoofolto is gemaakt bij het oude gebouw can de christelijke HBS in 1939. Dat was in de Wijnstraat, waar nu de Wereldwaag is. Alle docenten en leerlingen staan op deze zogenaamde rouline-foto.