Onder vrienden

Onder vrienden

Datering
2004

Ik ben al 17,5 jaar bevriend met mijn maat Frits Baarda. Onze vriendschap begon met dit boek van het Trimbos Instituut uit 2004. De bedoeling van het project was om vriendschappen te creëren en dus goed tegen eenzaamheid. Ik heb er zelf een stukje in geschreven en dat is mijn eerste stukje dat gepubliceerd is. Dat is altijd bijzonder natuurlijk.