Tekening Marktkoopman

Tekening Marktkoopman

Myra
Kleiweg-De Zwaan
Datering
Abraham van Strij, ca. 1795-1800

Deze arme sloeber is een marktkoopman, waarschijnlijk in Dordrecht. Op het Scheffersplein? Met een vrijheidsmuts? Dat laatste zou passen bij het papier: een pamflet uit de patriottentijd. ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’, staat op de achterkant. Deze waarden waren toen belangrijk, maar ook actueel in deze tijd, waarin we ons bewust moeten zijn van diversiteit, gelijkheid en vrijheid. Mij doen ze denken aan de Franse School waar ik zelf op ben geweest.